Translate

মধ্যাকর্ষণ | Gravity


ओ३म् आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यण्च ।

हिरण्य़येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन ।।

=[]ऋग्वेद १/३५/२[]=

ও৩ম্ আকৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্তঞ্চ।
হিরন্ময়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ।।
=[]ঋগ্বেদ ১।৩৫।২[]=পদার্থ : (সবিতা) সূর্য্য (কৃষ্ণেন রজসা) আকর্ষণ শক্তিযুক্ত পৃথিব্যাদি -লোক লোকান্তরের সহিত। "লোকা রজাংস্যুচ্যন্তে " নিরুক্ত। (বর্ত্তমানঃ) থাকিয়া (অমৃতং মর্ত্যং চ) নশ্বর অবিনশ্বর উভয়কে (আ নিবেশন্) নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া (দেবঃ) এই মহান দেব (হিরন্ময়েন) নিজের দিকে আকর্ষণকারী (রথেনা) রথ দ্বারা (ভুবনানি পশ্যন্) চারিদিকের ভূবনকে যেন দেখিতে দেখিতে (আয়াতি) গমনাগমন করে।


অনুবাদ : সূর্য্য আকর্ষণযুক্ত পৃথিব্যাদি লোক লোকান্তরকে সঙ্গে রাখিয়া নশ্বর অবিনশ্বর উভয় পদার্থকে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া এবং মধ্যাকর্ষণ রূপে রথে চড়িয়া যেন সারা লোকান্তরকে দেখিতে দেখিতে গমন করিতেছেন।।

ভাবার্থ : ভাস্করাচার্য্য : সিদ্ধান্ত শিরোমনি নামক জ্যোতিঃশাস্ত্রের গোলাধ্যায়ে ভাস্করাচার্য্য (১১৫০ খৃঃ) উল্লেখ করিয়াছেন--"আকৃষ্টি শক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ স্বস্থং স্বাভিমুখী করোতি। আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ কুবিয়ং প্রতীতিঃ।। "

অর্থাৎ সর্ব্ব পদার্থের মধ্যে এক আকর্ষণ শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে যে শক্তি দ্বারা পৃথিবী আকাশস্থ পদার্থকে নিজের দিকে লইয়া আসে। যাহাকে ইহা আকর্ষণ করে তাহা পতিত হইল বলিয়া মনে হয়।

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url